1111

 

 

 
       วิศวกรรมโยธาเจ๋ง ประดิษฐ์เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินแบบอัตโนมัติ

การทดสอบการรับน้ำหนักของดิน มีความจำเป็นในการก่อสร้างฐานรากแผ่นแบบไม่ใช้เสาเข็มหรืองานบดอัดวัสดุดินในการก่อสร้างถนนเพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกตามที่ได้ออกแบบไว้ อันเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบตลอดจนมาตรฐานกรมโยธาธิการ โดยเป็นการวัดอัตราการทรุดตัวเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นจนถึงน้ำหนักสูงสุดตามที่ได้ออกกแบบไว้ แต่ในการทดสอบยังมีความเสี่ยงเนื่องจากต้องทำการติดตั้งเครื่องมือทดสอบในหลุมทดสอบแล้วต้องทำการเพิ่มน้ำหนัก การอ่านและจดบันทึกค่าการทรุดตัวจากเครื่องมือวัดที่ถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากด้านบนซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรกลหนัก หรือแคร่บรรทุกน้ำหนัก จึงเกิดความเสี่ยงอันตรายเนื่องจากการพังทลายของดินหรือการพังทลายของแคร่บรรทุกน้ำหนัก

 
 

อาจารย์ชนะรบ วิชาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงประดิษฐ์เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินแบบอัตโนมัติขึ้น โดยกล่าวไว้ว่า สิ่งประดิษฐ์นี้ เป็นเครื่องมือทดสอบที่สามารถทำการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและอ่านค่าการทรุดตัวจากภายนอกหลุมทดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งเครื่องมือนี้ยังสามารถบันทึกค่าการทรุดตัว-น้ำหนักบรรทุกในตัวได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ทผ่านบลูทูธ โดยสามารถแสดงผลผ่านทางหน้าจอและบันทึกผลใน Google Sheet สามารถลดภาระในการทำงานของผู้ทำการทดสอบ และเพิ่มความปลอดภัยในการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน เป็นนวัตกรรมเครื่องมือการทดสอบที่ทันสมัยมีหน่วยความจำในตัวเครื่อง สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบบลูทูธ มีคุณภาพสูงที่ยังไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด และมีราคาถูกกว่าเครื่องมือทดสอบแบบปกติที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวคว้ารางวัล Silver Prize จาก Korea Invention Promotion Association และรางวัล Special Award for Innovation จาก King Abdulaziz University ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และเครื่องมืออยู่ในระหว่างขั้นตอนการจดทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
นักวิจัย : อาจารย์ชนะรบ วิชาลัย
โทรศัพท์ 089-183-1984
หรือ E-mail: chanaropv@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel.035-709097

  
 
 
   
 
         
         
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb