เกี่ยวกับโครงการ    

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้บันทึกลงนามความร่วมมือ กับ สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) สมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย (SME) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up)

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
       • นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
       • นักศึกษาที่จบใหม่ ศิษย์เก่า ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจใหม่
       • ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจหรือจะเริ่มธุรกิจใหม่
       • วิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
       • ผู้ที่ประกอบกิจการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยยังไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษี

สิทธิ์ที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ระยะแรก
เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ 18 ชม.
(ผู้ประกอบการที่สมัครและผ่านการทดสอบ 500 ราย)
ระยะสอง
เขียนแผนธุรกิจ 30 ชม.
(ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมรอบแรกและผ่านการทดสอบ 300 ราย)
ระยะสาม
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
(ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมรอบสองและผ่านการทดสอบ 150 ราย)
ระยะสี่
สนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุน สิทธิประโยชน์ กิจกรรมช่องทาง
การตลาด และทำการออกบูธ

ผู้ผ่านการอบรม
       • สามารถจัดตั้งธุรกิจและขยายธุรกิจได้
       • เกิดประโยชน์แก่ผู้อบรมในด้านลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
       • มีพื้นที่ในการแสดงและจำหน่ายสินค้า
       • ได้รับการส่งเสริมให้มีการแสดงสินค้าในอาเซียน
       • ได้รับการส่งเสริมให้มีหน้าร้านออนไลน์เป็นของตนเอง
       • มีพี่เลี้ยงธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ(ผู้ซื้อพบผู้ขาย)และให้สิทธิพิเศษแก่ Champion Start-up
       • ที่จะได้รับเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 3 ปีแรกและดอกเบี้ย 4% สำหรับ 4 ปีถัดไป ที่สนับสนุนโดย SME bank

   
   


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 0 3570 9097 , 08 6804 9525
E-mail : ton_panida@hotmail.com
www.facebook.com/rdi.rus2014